Dödsbotömning Stockholm

För dig som letar efter dödsbotömning i Stockholm med omnejd, kommer här lite praktisk information om hur dessa tjänster går till och hur man kan använda sig av dom. När en nära anhörig avlider så finns det egentligen två alternativ när det gäller dödsbotömning. Antingen så gör man det själv eller så låter man någon annan göra det åt en. 

Många upplever att det är mentalt påfrestande att mitt under pågående sorgearbete, börja sortera och gå igenom en nära anhöriga tillhörigheter. Kanske finns där så många minnen, att man inte ens kan genomföra arbetet snabbt nog. Bara för att man anlitar en firma som utför själva dödsbotömningen, så innebär inte det att alla föremål går förlorade. 

Vad ingår när man beställer dödsbotömning i Stockholm?

Dödsbotömning i Stockholm kan beställas på många olika sätt. Det finns dom som först vill gå igenom bostaden på egen hand, ta hand om alla föremål man vill behålla och sedan överlåta resten till firman, I sådana fall kommer företaget som utför dödsbotömningen att göra en värdering av de möbler och föremål som finns kvar. Om det finns ett större värde på dessa föremål än vad själva dödsbotömningen kostar att utföra, kommer ni få betalt för tömningen. Om värdet av föremålen är mindre, kommer dödsboet att få stå för kostnaden för dödsbotömningen.

Tänk på att ett dödsbo har fler kostnader än själva dödsbotömningen. Alla kostnader som anhöriga har i samband med begravningen och även själva begravningsceremonin, kistan, osv, ska bekostas av dödsboet. När en person har avlidit så upprättar man en bouppteckning där man summerar alla tillgångar och skulder, för att se om det blir ett positivt eller negativt resultat. Eventuella pengar som blir över efter alla kostnader, är sådana pengar som delas ut till arvtagare. 

Dödsbotömning i Stockholm där partner behöver flytta

En dödsbotömning kan många gånger bli en kombination av dödsbotömning och flytt. När en person avlider och en partner bli ensam kvar i bostaden, kan det vara så att partnern behöver flytta till ett ålderdomshem eller vårdboende. Då kan firman som utför dödsbotömningen tömma vissa delar av bostaden, samtidigt som andra delar magasineras eller flyttas till det nya boendet. Här finns det alltså en stor flexibilitet och som beställare har man mycket att säga till om gällande utförandet. 

För den som vill magasinera saker, kan firmor som utför dödsbotömning också dokumentera och arkivera alla föremål. Då kan man se tydligt på varje låda vad dom innehåller och bläddra i en pärm för att se i vilken låda ett visst föremål finns, osv.