Vilken hjälp kan man få i vårdndstvist?

vårdnadstvist stockholm

Att separera brukar absolut inte vara roligt. Om man mår dåligt i en relation, kan det vara nödvändigt att skiljas åt än att fortsätta leva tillsammans om den inte är bra. Barn hör och ser mer än vad vi tror, och lider oftast av om de ser att en av föräldrarna inte mår bra. Då mår de också dåligt om en eller båda föräldrarna mår dåligt. Är det så att ni mår bättre på var sitt håll, kan en separation vara lösningen.

Om ni trots separationen kan komma överens om hur ni ska göra med barnen och kommer överens om barnens vårdnad så är det ju jättebra. Men om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med barnen, ja, då kan ni behöva hjälp för att komma vidare så att inte barnen kommer i kläm.

Socialtjänsten brukar hjälpa föräldrar som inte kan komma överens om hur de ska göra med barnen vårdnad, boende och umgänge vid en separation. Där har de en speciell avdelning som kallas familjerätten i de flesta kommuner. Det som de kan erbjuda är oftast samtalstjänster, vilket innebär i de flesta fall att de kallar båda föräldrarna till samarbetssamtal. Då kan de utöva påtryckningar på någon eller båda föräldrarna för att så att säga tvinga er att samarbeta.

Våldsamma relationer skadar barn

Men om det förekommer våld i relationen är det ju vara rent av omöjligt att samarbeta. Om den ena förälderna skrämmer den andra så bör våldet upphöra om föräldrarna ska kunna samarbeta. Är det så kan den som blir utsatt för våld få hjälp, till exempel av en kvinnojour i kommunen. Det är väldigt, väldigt viktigt att våldet upphör! Det är inte på något sätt okej att en förälder slår den andra och om det är riktigt illa så bör man alltid polisanmäla våldet. Även om du inte ser någon omedelbar förändring är det ändå viktigt att alltid polisanmäla våldet, det är mycket viktigt.

Om ni inte kan komma överens

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med vårdnaden, boendet och umgänget med gemensamma barn så kan en vårdnadstvist inledas. Och i sådana fall bör ni ta kontakt med en advokat som kan hjälpa er genom den processen.

Vid en vårdnadstvist så går det till så här:

  1. Någon av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad av gemensamma barn, och här behöver man hjälp av en advokat som kan formulera rätt formulering på ansökan till en domstol.
  2. Den andra föräldern får chansen att svara på ansökan. Antingen kan man gå med på det och vårdnaden flyttas över till den som har ansökt om det. Om inte så inleder man en vårdnadstvist.
  3. Båda advokater förhandlar  i samråd med föräldrarna som befinner sig i en vårdnadstvist. Ibland ser domstolen också efter om det finns möjlighet att föräldrarna kan komma överens utan en rättegång.
  4. Om inte det händer, så inleder man en rättegång. Men det är alltid en risk vid en rättegång, att den som förlorar den, måste betala både rättegångskostnaderna och kostnaderna för båda advokaterna.
  5. Domstolarna i Sverige vill oftast undvika rättegångar då de kostar samhället enorma summor pengar.
  6. Innan en rättegång brukar domstolarna begära utredningar av socialtjänsten om vad som är bäst för gemensamma barn i en vårdnadstvist. Socialtjänsten brukar i sin tur begära hjälp av BUP, barn och ungdomspsykiatrin i staden där barnet bor.
  7. Vid en rättegång så möts båda föräldrarna tillsammans med sina advokater, i en domstol som lyssnar på vad båda har att säga.
  8. Man lämnar in alla handlingar som handlar om barnen i förväg, en så kallad bevisuppgift, som domstolen kan välja att acceptera eller avslå. Det innebär att man inte kan hänvisa till en sådan om domstolen inte vill acceptera den.
  9. När rättegången är över, så fattar domstolen beslut om vem som ska få vårdnaden eller om den fortfarande ska vara gemensam, trots att den ena har begärt annorlunda.
  10. En dom om vårdnaden kan man alltid överklaga, men hovrätterna i Sverige brukar inte vilja bevilja en ny rättegång om det inte framkommer nya bevis som kan ändra det tidigare beslutet.

Läs mer här om ni vill komma i kontakt med advokat i Stockholm vid en vårdnadstvist: lege.se/vardnadstvist-stockholm/.